כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

העברת כספים לחשבון ב Interactive Brokers במטבע יורו


להלן פרטי העברת כספים לחשבונך ב – Citi Bank , גרמניה .


שם וכתובת הבנק: Citigroup Global Markets Deutschland AG Co. KGaA

REUTERWEG 16 60323, FRANKFURT, AM, GERMANY

קוד BLZ :א50210900

קוד SWIFT :אCITI DE FF

קוד IBAN :אDE21502109000119754038

שם חשבון הבנק (המוטב): Interactive Brokers LLC

כתובת המוטב: One Pickwick plaza Greenwich CT 06830 USA

מספר חשבון הבנק: 0119754038

רשום לטובת מספר חשבון _________ (מספר החשבון שלך ב -IB)

שם מלא של בעל החשבון __________ 

 

- נא לבקש מהבנקאי לרשום בהערות את מספר החשבון ב IB ואת שם הלקוח
באנגלית.

- בהעברה לחול עלולה להיות עמלה של בנק מתווך, נא לשאול את הבנקאי.

איש קשר להעברת מניות: [email protected]

לאחר הפקדה יש לעדכן את שירות הלקוחות בטלפון/באימייל

טל: 03-6322343 | פקס: 03-5160373 | [email protected]