כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

העברת כספים לחשבון ב Interactive Brokers בשקל ישראלי


להלן פרטי העברת כספים לחשבונך ב – Citi Bank.


שם הבנק: CITIBANK N.A., TEL AVIV

כתובת הבנק :Tel Aviv, Israel

קוד SWIFT :אCITIILITXXX

שם חשבון הבנק (המוטב): Interactive Brokers LLC

כתובת המוטב: One Pickwick plaza Greenwich CT 06830 USA

מספר חשבון הבנק: IL24 0220 0100 0062 0073 059

רשום לטובת מספר חשבון _________ (מספר החשבון שלך ב -IB)

שם מלא של בעל החשבון __________ 

 

- נא לבקש מהבנקאי לרשום בהערות את מספר החשבון ב IB ואת שם הלקוח
באנגלית.

- בהעברה לחול עלולה להיות עמלה של בנק מתווך, נא לשאול את הבנקאי.

בהעברת ני"ע יש לציין את הפרט הבא: DTC – 0534

 

לאחר הפקדה יש לעדכן את שירות הלקוחות בטלפון או דוא"ל

טל: 03-6322343 | פקס: 03-5160373 | [email protected]