כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

העלאת מסמכים לפתיחת חשבון אינטראקטיב ישראל

במידה והתחלתם את תהליך פתיחת החשבון יש לשלוח לחברת אינטראקטיב ישראל מסמכים מזהים עבור אישור החשבון.

המסמכים ישמשו את הרשויות בארה"ב עבור אישור החשבון. 

המסמכים הנדרשים הם:

  • מסמך אישור זהות:
    ת.ז או דרכון בתוקף.
  • מסמך אישור כתובת מגורים:
    רישיון נהיגה בתוקף, חשבון חשמל, חשבון מים, ארנונה (עד 3 חודשים אחורה)

אינטראקטיב ישראל הינה מורשית מטעם אינטראקטיב ברוקרס בכל הקשור לתרגום המסמכים ותקינותם.

 

את המסמכים יש לשלוח ל: [email protected]


עוד צעד אחד לעבר המסחר עצמאי בארה"ב אצל הברוקר הגדול בעולם אינטראקטיב ברוקרס