כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

 

  גרף בטחונות ראשוניים\ סוף יום בטוחונות תחזוקה

המרה הפוכה
Reverse conversion
קניית קול ומכירת הבסיס עם מכירת פוט.

הסכום בתוך הכסף של הפוט+המרגין הנדרש למנייה

הסכום בתוך הכסף של הפוט +(10% X מחיר הסטרייק)