כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

הוראות בלתי מוגבלות

 

אינטראקטיב ברוקרס וביטריידר תומכים בלמעלה מ-60 הוראות שונות המאפשרות ביצוע מהיר יותר, הגבלת סיכון, שיפור במחיר, פרטיות, עדכן זמנים ועוד אפשרויות מתקדמות.

 

כל אלו נועדו על מנת לתת לך פלטפורמה פורצת דרך בתוך זירות המסחר ברחבי העולם.

 

 

מהירות ביצוע

At Auction  
Discretionary  
Market  
Market if Touched  
Market on Close  
Market on Open  
(Midpoint Match (MPM  
Pegged-to-Benchmark  
Pegged-to-Market  
Pegged-to-Stock  
Relative/Pegged-to-Primary  
Snap to Market  
Snap to Primary  
Sweep-to-Fill  

  הגבלת סיכון

Bracket  
Market to Limit  
Market with Protection  
(Request-for-Quote (RFQ  
Stop  
Stop - Adjustable  
Stop - Trailing Stop  
Stop - Trailing Stop Limit  
Stop Limit  
Stop with Protection  
Trailing Limit if Touched  
Trailing Market if Touched  

שיפור מחיר

Auction  
Block  
Box Top  
Funari  
Limit  
Limit if Touched  
Limit-on-Close  
Limit-on-Open  
NYSE Closing Auction D-Quote  
Passive Relative  
Pegged-to-Midpoint  
(Retail Price Improvement (RPI  
Snap to Midpoint  

  פרטיות

Hidden
IBDARK
Iceberg/Reserve
VWAP - Guaranteed

זמנים והתניות שוק

All or None  
Fill or Kill  
(Good After Time/Date (GAT  
(Good-til-Canceled (GTC  
(Good-til-Date/Time (GTD  
(Immediate or Cancel (IOC  

מתקדם

Accumulate/Distribute  
Arrival Price  
Balance Impact and Risk  
Dark Ice  
Minimize Impact  
Percent of Volume  
Scale  
TWAP  
VWAP - Best Efforts  
Basket  
Conditional  
(One-Cancels-All (OCA  
Spreads  
Volatility