כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

 

מניות מיוחדות:


אנו יכולים להגדיל את הביטחונות על ני"ע ( המפחיתים את הדרישה על הביטחונות ) ממגוון סיבות כמו:

  •  שווקים קטנים או נזילות נמוכה
  •  נזילות נמוכה בשוק הראשוני או השניוני ומעורבות במכרזים של החברה
  • שינויים בביטחונות נדרשים בעיקר לצרכי אבטחה. יחד עם זאת, במקרים של חשש מנזילות החברה, הביטחונות יחולו על כל ניירות הערך שהונפקו על ידיד החברה או כאלו הקשורים אליה, לרבות אג"ח, נגזרים, תעודות פיקדון וכו'.

עיין בסעיף על חישובי הביטחונות בעמוד "חישובי ביטחונות" למידע על עסקאות גדולות וריכוז עסקאות שעשוי להשפיע על שיעור הרווחיות ולהעניק ביטחון על החשבון שעשוי להשתנות בין החשבונות.