כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

דוגמאות למסחר יומי :


• ביום שני, רכשת 1000 מניות של XYZ. מאוחר יותר באותו היום מכרת את 1000 המניות. דבר זה נחשב ליום מסחר.
• ביום רביעי, רכשת 1000 מניות של XYZ. מאוחר יותר באותו היום מכרת את 500 המניות. דבר זה נחשב ליום מסחר.
• ביום שני, רכשת 500 מניות של XYZ. מאוחר יותר באותו היום רכשת עוד 500 מניות. ביום שני, לאחר שעות המסחר, לא מכרת את 1000 המניות של XYZ                שברשותך. דבר זה נחשב ליום מסחר 1.
• ביום שני, רכשת 500 מניות של XYZ. ביום שלישי רכשת עוד 500 מניות. ביום שלישי מכרת את 500 המניות של XYZ  שברשותך.  דבר זה נחשב ליום מסחר 1-
• ביום חמישי, רכשת 500 מניות של   XYZבטרום מסחר. לאחר מכן, בשעות המסחר ביום חמישי, מכרת 200 מניות של XYZ. הדבר נחשב ליום מסחר.
• ביום שני, הלקוח מבצע מכירה בחסר ( שורט ) של 90 calls YXX ב-10 בספטמבר 2005 ובמקביל קונה 95 calls YXX ב-10 בדצמבר 2005  ( שילוב הוראות ).   מאוחר יותר ביום שני, הלקוח קונה בחזרה 5 calls YXX ב-10 בספטמבר 2005 ומוכר 5 calls YXX ב-10 בדצמבר 2005 ברווח. דבר זה נחשב לעסקה של           יומיים ( יום מסחר אחד לכל רגל של התפשטות.
• ביום חמישי, לקוח קונה 500 מניות של YXZ. מאוחר יותר ביום חמישי, הלקוח מוכר 1500 מניות של YXZ ( ההיפוך יוצר שורט חדש ). ביום שישי, הלקוח רוכש           1000 מניות של YXZ. הדבר נחשב לעסקה של יום אחד.