כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

הצהרות, אזהרות והגבלת אחריות*

 

מסחר על מרג'ין (אשראי) יכול להגדיל את הסיכון של הפסד. לפני המסחר במרג'ין (אשראי), אנא קרא את הגילוי של סיכוני מסחר במרג'ין (אשראי).

מסחר יומי הוא רק עבור משקיעים מתוחכמים עם סובלנות לסיכון גבוה. לפני תחילה במסחר יומי יש לקרוא את הגילוי אודות הסיכון במסחר היומי אשר חושף את הסיכונים הגלומים באסטרטגיה זו.

אופציות כרוכות בסיכון ואינן מתאימות לכל המשקיעים. לפני השקעה באופציות, קרא את "המאפיינים והסיכונים של אופציות סטנדרטיות".

החוזים העתידיים אינם מתאימים לכל המשקיעים. הסכום שאתה עלול להפסיד עשוי להיות גדול יותר מאשר ההשקעה הראשונית שלך. לפני המסחר בחוזים עתידיים, קרא את הגילוי אודות הסיכון של CFTC. לנספח לגילוי הסיכון, לחץ כאן.

חוזים עתידיים על מניות הם השקעות ממונפות ביותר ואינם מתאימים לכל המשקיעים. לפני המסחר במוצרים אלה חשוב לבחון בקפידה את גילוי הסיכון הסטנדרטי עבור חוזים עתידיים.

אנא לחץ כאן עבור גילוי הנאות הנדרש הספיציפי לאינטראקטיב ברוקרס ע"י ה-CFTC לפי חוק 1.55 בארה"ב.

הצהרת סיכון בדבר מסחר אלקטרוני ומערכות לניתוב הוראות.

עותקים פיזים של כל מסמכי גילוי הסיכון הנ "ל זמינים על - ידי פנייה לשירות הלקוחות של אינטראטיב ישראל.

על מנת לראות את התצהירים הפיננסים של אינטראקטיב ברוקרס לחץ כאן.

אינטראקטיב ברוקרס (Interactive Brokers LLC) מפוקחת ע"י הועדה לניירות ערך וחוזים בהונג קונג ומחזיקה ברישיון למסחר בניירות ערך, חוזים ומטבע חוץ.

מדיניות פרטיות : אינטראקטיב ברוקרס

מדיניות פרטיות | אינטראקטיב ישראל

תנאי שירות

מדיניות ניגוד אינטרסים

מדיניות סיווג לקוחות

מדיניות טיפול בתלונות

אינטראקטיב ברוקרס הינה חברה בבורסות שונות ברחבי העולם: לרשימה.

תצהיר בדבר תכנית המשכיות של אינטראקטיב ברוקרס.

על מנת לסקור את כל הודעות הרגולטור והצהרות הסיכון הנדרשות  לחץ כאן.

 

אזהרה

רק אינטראקטיב ברוקרס ושותפיה המורשים עשויים להציע שירותים המסופקים באמצעות פלטפורמת המסחר של אינטראקטיב ברוקרס. שירותים אלה כפופים למגבלות על אחריות וההתחייבויות. אינטראקטיב ברוקרס רק מסמיך ייצוגים שנבחרו ישירות על ידיו. ייעוץ במסחר, בהשקעות או במס אינו מאושר.

מידע באתר זה אינו מהווה יעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסים מכל מין וסוג שהם (לרבות ניירות ערך, מניות, אגרות חוב, יחידות השתתפות בקרנות נאמנות,אופציות, חוזים עתידיים, תעודות סל, מוצרים מובנים, קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות פיצויים וכו') וכן אינו מהווה הצעה לרכישת מוצרים פיננסים כאמור. האמור באתר אינו מהווה שיווק השקעות ו/או שיווק פנסיוני אישיים ו/או תחליף לשיווק כאמורו/או ייעוץ מס, הניתנים כפוף להוראות כל דין והמתחשבים בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם. אין לראות באמור באתר זה התחייבות של אינטראקטיב ישראל או אינטראקטיב ברוקרס להשגת תשואה כלשהי.

אין לראות באמור באתר זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים באתר זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד. המידע באתר מתבסס אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור ועל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, או בלתי מעודכנים. הכותבים באתר עשויים להחזיק בניירות המוזכרים בו (בכפוף לחוק). הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.

זכיות קניין

התכנון והמידע הכלולים באתר זה הם בבעלות קבוצת אינטראקטיב ישראל וחברות קשורות שלה ומוגנים בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין אחרות. עותקים של התוכן הנמצא באתר ניתנים להורדה או העתקה לשימוש שאינו מסחרי בלבד אלא אם הומצא לכך כתב ויתור. אין להשתמש בתכנים באופן מלא או חלקי באופן כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של אינטראקטיב ישראל.  שימוש במידע שבאתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ואילו אינטראקטיב ישראל,חברות קשורות נושאי המשרה בה ועובדי החברה אינם אחראים ולא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע שבאתר.

הצהרה

התוכן של אתר זה הוא אמין, אך הדיוק או השלמות של כל המידע הכלול באתר זה אינו מובטח וחברי קבוצת אינטראקטיב ישראל לא יהיו אחראים בשום אופן לעיכוב כלשהו בעדכון על מידע המופיע. קבוצת אינטראקטיב ישראל ושלוחותיה ואינטראקטיב ברוקרס ושלוחותיה מתנערים באופן מפורש מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, למעט אלה הנגזרות מהסכמי הלקוח שביצעה.

למרות ש- Interactive Interactive Brokers סבור שהמידע המסופק על דפים אלה מדויק, הוא אינו מספק כל אחריות לגביו. המידע עשוי שלא להיות מתאים לכל האנשים; אין לסמוך עליו בקשר למסחר של משקיע ספיציפי ולא נועד להיות, וגם לא צריך להתפרש כהצעה, המלצה או שידול. אינטראקטיב ישראל ואינטרטקטיב ברוקרס אינם מספקים ייעוץ או ניהול השקעות, ומקבלים רק לקוחות שקראו והבין את מסמכי גילוי הסיכון הרלוונטיים. המידע באתר זה אינו מיועד לאנשים המתגוררים בתחומי שיפוט שבהם מידע זה כאמור יפר את החוקים או התקנות באותו תחום שיפוט.

 

* חלקם של המסמכים כתובים ונערכו בשפה האנגלית בעקבות פעילותה הגלובלית של החברה.

צוות אינטראקטיב ישראל יישמח לעזור בכל שאלה או בקשה בנושא על מנת למנוע כל חוסר בהירות לכל לקוח אשר יבקש.

להשארת פרטים צרו עמנו קשר

 

הצהרת סיכון וגילוי נאות: אינטראקטיב ישראל מציעה סוגים שונים של השקעות באמצעות רכישת כלים פיננסים מגוונים: בנוגע לכלים פיננסים מגוונים, ביניהם מניות, אופציות, חוזים עתידיים, כתבי אופציות, אג"ח, אופציות חוזים, חוזה מנייה בודדת, תעודות סל, מוצרים מובנים וקרנות נאמנות. כל סוגי ההשקעות והמסחר מערבים סיכון להון המושקע, לרבות אלה המוצעים על ידי אינטראקטיב ישראל, ולכן, הם דורשים מיומנות, ידע והבנת הסיכונים, ואינם מתאימים לכל אדם.
לפני קבלת החלטה על השקעה או מסחר באמצעות אינטראקטיב ישראל, עליך לקחת בחשבון את מטרות ההשקעה ו/או המסחר, רמת הניסיון שלך ויכולתך לספוג הפסדים כתוצאה מכך. בנוסף, עליך לקחת בחשבון שביצועים קודמים אינם יכולים להוות מדד על ביצועיהם העתידיים של הכלים הפיננסים.
מוצרים פינננסים כגון אופציות על מניות וחוזים אינם מתאימים עבור כל משקיע. לפני השקעה באופציות אנא קרא את "מאפיינים וסיכונים של הסטנדרטים באופציות" לקריאה אנא כנס ל- http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp.
לפני תחילת מסחר לקוחותינו חייבים לקרוא את הגילויים הרלוונטים אודות הסיכונים בעמוד הגילוי הנאות אודות הסיכון

המסחר במינוף הינו מיועד עבור משקיעים מתוחכמים בעלי סובלנות גבוהה לסיכון. קיים סיכון בו ההפסד הינו יכול לגבור מסכום ההשקעה הראשוני. לפני מסחר בחוזים עתידיים אנו ממליצים לקרוא את גילוי נאות בגין הסיכון בחוזים עתידיים.
תאריכי הסליקה של עסקאות מט"ח יכול להשתנות בשל הבדלים באיזורי זמן ומועדים בבנקים ברחבי העולם. במסחר בין בורסות ברחבי העולם ייתכן ויושאלו מטבעות שונים על מנת לבצע את העסקאות במטבעות שונים.

  

חברת אינטראקטיב ישראל משמשת כברוקר לאינטראקטיב ברוקרס בישראל.  אינטרקטיב ישראל אינה נשלטת ואינה חברה נספחת לאינטרקטיב ברוקרס בשום צורה. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬אתר זה איננו האתר של אינטרקטיב ברוקרס והוא אינו מופעל על ידה. כל המידע בדף זה, או חלקים ממנו, נלקחו ע"י חברת אינטרקאטיב ישראל מסחר מאתר האינטרנט של אינטראקטיב ברוקרס ותורגמו לעברית לנוחיותך. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬על מנת לצפות באתר אינטראקטיב ברוקרס בצורה מלאה הנכם מוזמנים היכנס לבקר באתר אינטראקטיב ברוקרס הנמצא בתחתית העמוד. על מנת לצפות באתר אינטראקטיב ברוקרס בצורה מלאה הנכם מוזמנים היכנס לבקר בכתובת:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ https://www.interactivebrokers.com

‬‬אינטראקטיב ברוקרס הינם ברוקר דילר רשום המפוקח ע"י הרשות האמריקאית לני"ע וזירות מסחר (SEC) הרשות למסחר חוזי סחורות (CFTC) ואגודת החוזים הלאומית (NFA) וכמו כן חבר ברשות המפקחת לתעשיית הפיננסים האמריקאית (FINRA) ובעוד גופי פיקוח עצמאיים.
אינטרקטיב ברוקרס מספקת שירותי ביצוע וסליקה ללקוחותיה
אינטראקטיב ברוקרס אינו ממליץ על שום גוף פיננסי,יועץ השקעות,משווק השקעות או קרן גידור.
אינטראקטיב ברוקרס אינו  מייעץ להשקעות או ממליץ לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים באתר זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.המידע באתר מתבסס אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור ועל הערכות ואומדנים. הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.

אינטראקטיב ישראל הינה ברנד של חברת Mexem Ltd אשר בעלת רישיון אירופאי ומפוקחת ע" הרגולטור CySec, מספר רישיון 325/17, וכמו כן חברת בקרן לפיצויי משקיעים.
החברה רשומה ברגולטורים הבאים: בריטניה- FCA | גרמניה - BAFIN | איטליה - CONSOB | הולנד -AFM | צרפת - ACPR | ספרד - CNMV | שוודיה - FI | בלגיה - FSMA.

RIsk Disclosure : Israel Interactive Trading offers various types of investments through the acquisition of various financial instruments: various financial instruments, including shares, options, futures contracts, options, bonds, options, contracts, individual share contracts, ETFs, structured products and mutual funds. Investments and trade involve the risk of invested capital, including those offered by Interactive Israel, and therefore require skill, knowledge and understanding of risks, and are not suitable for everyone.
Before deciding on investing or trading with Israel Interactive Trading, you must consider your investment and / or trading goals, your level of experience, and your ability to absorb losses as a result. In addition, you should consider that past performance cannot be a measure of the future performance of financial instruments.
Options involve risk and are not suitable for all investors. Before investing in options, read the "Characteristics and Risks of Standardized Options". For a copy visit http://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp. Before trading, clients must read the relevant risk disclosure statements on our Warnings and Disclosures page - http://www.interactivebrokers.com/disclosures. Trading on margin is only for sophisticated investors with high-risk tolerance. You may lose more than your initial investment. For additional information regarding margin loan rates, see http://www.interactivebrokers.com/interest. Security futures involve a high degree of risk and are not suitable for all investors. The amount you may lose may be greater than your initial investment. Before trading security futures, read the Security Futures Risk Disclosure Statement. For a copy visit http://www.interactivebrokers.com/disclosures. There is a substantial risk of loss in foreign exchange trading. The settlement date of foreign exchange trades can vary due to time zone differences and bank holidays. When trading across foreign exchange markets, this may necessitate borrowing funds to settle foreign exchange trades. The interest rate on borrowed funds must be considered when computing the cost of trades across multiple markets.

Israel Interactive Trading is acting as an introducer broker to Interactive Brokers LLC in Israel. The company is not owned by or affiliated with Interactive brokers in any form. This website is not an  Interactive Brokers LLC website and is not operated by it. Some or all of the information on this page has been taken by Israel Interactive Trading from the Interactive Brokers website and translated to Hebrew for your convenience.
To view the Interactive Brokers website directly and in its entirety, please visit:
https://www.interactivebrokers.com
“Interactive Brokers LLC” is a registered Broker-Dealer, Futures Commission Merchant and Forex Dealer Member, regulated by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and the National Futures Association (NFA), and is a member of the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) and several other self-regulatory organizations.  Interactive Brokers does not endorse or recommend any financial institutions or financial service providers, including brokers, introducing brokers, third-party financial advisors, or hedge funds.  Interactive Brokers provides execution and clearing services to customers.  None of the information contained herein constitutes a recommendation, offer, or solicitation of an offer by Interactive Brokers to buy, sell or hold any security, financial product or instrument or to engage in any specific investment strategy. Interactive Brokers makes no representation and assumes no liability to the accuracy or completeness of the information provided on this website.

Israel Interactive Trading is a brand of Mexem LTD. The company is authorized and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission – CySEC (Licence number: 325/17) and is a member of the Investor Compensation Fund (ICF).
In addition to that Mexem Ltd is registered with the following regulators: UK - FCA | Germany - BAFIN | Italy - CONSOB | France - ACPR | Spain - CNMV | Sweeden - FI | Belgium - FSMA.