כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

ניטור בזמן אמת:


בניגוד לברוקרים אחרים, המחשבים את הביטחונות רק בסוף יום המסחר, IB מספקת נתונים בזמן אמת המעניקים לך את היתרון הנחוץ לתגובה מהירה . סעיף דרישת הביטחונות בחלון החשבון מאפשר לך להבין את סיכוני המסחר בכל רגע נתון במהלך היום תוך חישוב הביטחונות הראשוניים ( במהלך המסחר ) ושיעור האחזקה ( כאשר נמצאים בעסקה ) על בסיס זמן אמת.
למידע נוסף על כל אחת מתכונות הניטור בזמן אמת שהוזכרו לעיל, עיין במדריך למשתמש של IB.

 

חלון חשבון ה-TWS :

חלון החשבון בסביבת העבודה מאפשרת לך לעקוב אחר כל היבטי הפעילות בחשבון שלך. אנו מציגים ערכי חשבונות עיקריים כברירת המחדל בעת פתיחת חלון החשבון הראשוני, ויש באפשרותך להרחיב כל קטע של חלון החשבון בכדי להציג את הערכים המלאים.  חלון החשבון מציג את הערכים בזמן אמת, כולל אלו המפורטים להלן :

 

 

 

 

לקבלת מידע נוסף על כל אחת מתכונות הניטור בזמן אמת שהוזכרו לעיל, כמו גם טבלה המכילה הגדרות של כל הערכים, עיין במדריך למשתמש של TWS

 

 

 

 

 

 

לקבלת מידע נוסף על כל אחת מתכונות הניטור בזמן אמת שהוזכרו לעיל, כמו גם טבלה המכילה הגדרות של כל הערכים, עיין במדריך למשתמש של TWS

 

 

 

 

 

לקבלת מידע נוסף על כל אחת מתכונות הניטור בזמן אמת שהוזכרו לעיל, כמו גם טבלה המכילה הגדרות של כל הערכים, עיין במדריך למשתמש של TWS

 

 

 

 

תרחישי הביטחונות מספקים את השלכת הביטחונות של כל עסקה לפני שהועברה ההוראה. מחלון המסחר, עמוד על אחת השורות ,לחץ על המקש הימיני ובחר ב" Preview Order/Check Margin".

 

 

 

IB  תסגור פוזיציות אוטומטית כאשר החשבון יורד מתחת לדרישת הביטחונות המינימלית. כדי להימנע מתרחיש זה, TWS  מספקת הודעות אזהרה מקודדות צבע כאשר חשבונך יתקרב לרמות אלו. פעולה זו מאפשרת לך לנקוט בפעולה כמו הזנת עסקאות להפחתת המרווח במקום להסתכן בסגירת הפוזיציה ע"י IB.
על מנת לסייע ללקוחות לעקוב אחר ליקויים בביטחונות, המערכת מקפיצה הודעות אזהרה המודיעות ללקוחות כי הם מתקרבים לגבול הביטחונות שלהם.
צבעי הקידוד עוזרים להעברת המידע גם במבט חטוף על המסך

 

צהוב – בטווח של 5% מעל הביטחונות הנדרשים


כתום – אתה מתקרב לטווח הביטחונות ויש ברשותך זמן קצר להפחית את המרווח לפני ש-IB תסגור את הפוזיציות שלך. בפרק זמן זה תוכל להיכנס לעסקאות שקטנות מדרישת הביטחונות שלך לא מעל.


אדום – בקרוב IB תסגור את הפוזיציות שלך בהתאם בכדי להחזיר את חשבונך לגבול הביטחונות הנדרש.