בטחונות למניות

להלן חישובי הבטחונות על חשבון בטחונות רגיל – Reg T Margin Account.

NYSE ו-FINRA הטילו כללים להגבלת סוחרי יום קטנים. לקוחות שארגונים אלו מגדירים אותם כסוחרים הכפופים למגבלות מסחר יומי על ני”ע בארה”ב. הטבלה הבאה מציגה את דרישת הביטחונות על מניות ראשונות ( בעת המסחר ), תחזוקה ( כאשר מחזיקים במניה ) ובלילה בחשבון רגיל ( סוף הרגולציה הנדרשת להיום ) בתקופות זמן.

פוזיציות לונג :

 • ביטחונות לפי חשבון REG T.
 • ביטחונות ראשוניים 25% מערך המניה.
 • ביטחונות תחזוקה כמו הביטחונות הראשוניים.
 • ביטחונות ראשוניים על סוף היום  50% מערך המניה.
 • מזומן או IRA 100% מערך המניה.
 • ביטחונות  IRA  -REG T  כמו מזומנים.

פוזיציות שורט :

 • ביטחונות לפי חשבון REG T.
 • ביטחונות ראשוניים 30% מערך המניה.
 • ביטחונות תחזוקה:
  • 30% משווי המניה במידה וערכה גבוה מ-16.67$ .
  • $5.00 במידה וערך המניה נמוך מ-$16.67 וגבוה מ-5.00$.
  • 100% מערך המניה אם מחירה נמוך מ-5.00$.
  • 2.50$ אם ערך המניה נמוך או שווה ל-2.50$.
 • ביטחונות ראשוניים על סוף היום  כמו ב –REG T  בחשבון על פוזיציות לונג.
 • מזומן או IRA לא זמין.
 • ביטחונות  IRA  -REG T  כמו מזומנים.

פוזיציות לונג ושורט ללא דרישת ביטחונות:

 • ביטחונות לפי חשבון REG T.
 • ביטחונות ראשוניים 100% מערך המניה.
 • ביטחונות תחזוקה כמו הביטחונות הראשוניים.
 • ביטחונות ראשוניים על סוף היום  כמו הביטחונות הראשוניים.
 • מזומן, אינדיבידואלי או IRA כמו הביטחונות הראשוניים, רק בפוזיציות לונג.
 • ביטחונות  IRA  -REG T  לא זמין.

הביטחונות הראשוניים על מניות  ( בעת המסחר ), תחזוקה ( כאשר מחזיקים במניה ) ובלילה בחשבון רגיל ( סוף הרגולציה הנדרשת להיום ) בתקופות זמן.

NYSE ו-FINRA הטילו כללים להגבלת סוחרי יום קטנים. לקוחות שארגונים אלו מגדירים אותם כסוחרים הכפופים למגבלות מסחר יומי על ני”ע בארה”ב.

מניות מיוחדות:


אנו יכולים להגדיל את הביטחונות על ני”ע ( המפחיתים את הדרישה על הביטחונות ) ממגוון סיבות כמו:

 •  שווקים קטנים או נזילות נמוכה
 •  נזילות נמוכה בשוק הראשוני או השניוני ומעורבות במכרזים של החברה
 • שינויים בביטחונות נדרשים בעיקר לצרכי אבטחה. יחד עם זאת, במקרים של חשש מנזילות החברה, הביטחונות יחולו על כל ניירות הערך שהונפקו על ידיד החברה או כאלו הקשורים אליה, לרבות אג”ח, נגזרים, תעודות פיקדון וכו’.

עיין בסעיף על חישובי הביטחונות בעמוד “חישובי ביטחונות” למידע על עסקאות גדולות וריכוז עסקאות שעשוי להשפיע על שיעור הרווחיות ולהעניק ביטחון על החשבון שעשוי להשתנות בין החשבונות.

מערכת מסחר להורדה למחשב

מערכת המסחר היא הכלי של המשקיע במסחר בבורסה. מערכת מסחר של אינטראקטיב ברוקרס ה-TWS מספקת כלים ייחודים ובעלי עוצמה אשר יעניקו לכם את כל היתרונות על פני שאר הסוחריםשל המשקיע במסחר בבורסה. מערכת מסחר של אינטראקטיב ברוקרס השל המשקיע במסחר בבורסה. מערכת מסחר של אינטראקטיב ברוקרס

המערכות הן ייעודיות עבור הסוחרים המקצוענים המבקשים את הטוב ביותר עבורם. אינטראקטיב ברוקרס התאימה עבורכם את המערכות לעל מערכות ההפעלה הקיימות וצוות ביטריידר הישראלי יישמח לסייע לכם בהיכרות וצמיכה בכל הפונקציות והכלים הקיימים בה.