בטחונות חוזים עתידיים

הביטחונות על החוזים מחושבים לפי אלגוריתמים מבוססי סיכון. כל הביטחונות מתורגמים למטבע עליו הלקוח סוחר ויכולים להשתנות בתדירות.
האלגוריתם מבוסס ביטחונות מגדיר סט סטנדרטי של תרחישים בשוק באופק של יום אחד. טווח סריקת המחיר מוגדר עבור כל מוצר על ידי המסלקה בהתאמה.
בנוסף לסריקת טווח השווקים, נשקלים תרחישים קיצוניים על שוק הבסיס. בהתאמה, יתכן ונדרוש ביטחונות שיהיו מעל לשערי החלפין על אופציות קצרות, על מנת לגלם את הסיכון הכרוך בשוק במצב קיצוני. באפשרותך להציג את דרישת הביטחונות הנוכחית על הוראת אופציה או חוזה ספציפיים לפני שההוראה משוגרת ע”י יצירת ההוראה ב-TWS  ושימוש בתפריט הקליק המהיר בכדי לבדוק את הביטחונות לפני שיגור ההוראה.


שים לב כי סחורות הכוללות חוזים, חוזים עתידיים ואופציות עתידיות, סכום הביטחונות יהיה כשווי המזומנים של הלקוח אשר ימושכנו. לצורך ביטחון, הביטחונות יהוו את סכום המזומנים שהלקוח שואל.

בטחונות למסחר יומי בחוזים

מוצרי האופציות הבאים יתבקשו בדרישת ביטחונות של %50 מדרישת הביטחונות הרגילה הנדרשת בשעות המסחר, לכל סוג מוצר. בכל יום, 15 דקות לפני סגירת יום המסחר הרגיל על המוצר, דרישת הביטחונות תחזור ל-100% עד לפתיחת שעות המסחר ביום שלמחרת. דרישת הביטחונות תעמוד תמיד על 100% עבור כל העסקאות בעלות המרווח.

לחץ על לוגו הבורסה על מנת לקבל את שיעורי הבטחונות לחוזים הרצויים:

 

 

 

 

 

 

מערכת מסחר להורדה למחשב

מערכת המסחר היא הכלי של המשקיע במסחר בבורסה. מערכת מסחר של אינטראקטיב ברוקרס ה-TWS מספקת כלים ייחודים ובעלי עוצמה אשר יעניקו לכם את כל היתרונות על פני שאר הסוחרים של המשקיע במסחר בבורסה. מערכת מסחר של אינטראקטיב ברוקרס השל המשקיע במסחר בבורסה.

המערכות הן ייעודיות עבור הסוחרים המקצוענים המבקשים את הטוב ביותר עבורם. אינטראקטיב ברוקרס התאימה עבורכם את המערכות לעל מערכות ההפעלה הקיימות וצוות ביטריידר הישראלי יישמח לסייע לכם בהיכרות וצמיכה בכל הפונקציות והכלים הקיימים בה.