כניסה לחשבון פתח חשבון
powered by

 

 

  גרף בטחונות ראשוניים\ סוף יום בטוחונות תחזוקה

אוכף
Short call and put
מכירת קול ופוט

  

אם מרג'ין התחלתי של מכירת פוט> התחלתי של מכירת קול אז המרג'ין ההתחלתי של

מכירת פוט + מחיר מכירת הקול

אחרת
אם מרג'ין התחלתי של מכירת פוט<= התחלתי של מכירת קול אז
המרג'ין ההתחלתי של מכירת קול + מחיר מכירת פוט

כמו מרג'ין התחלתי.