כניסה לחשבון פתח חשבון

תרגום

 

הקצאת תצוגת נתוני שוק

בתחילה כל הלקוחות מקבלים 100 נתונים המתחרשים בו זמנית יחד עם נתוני השוק (אשר מוצגים ע"י TWS או דרך API ) ותמיד עם מינימום 100 נתונים של מידע. לאחר חודש מסחר ראשון, מידת המידע בשוק מוקצב על ידיי ערכים שונים כגון :

• עמלה חודשית מחולק ל-8
• הון עצמי מוכפל ב-100 מחולק ל-1,000,000 $ (מחולק כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר)
• 100
• דוגמא 1 : בחודש השני, החשבון שלך יציג את הערכים הבאים – עמלה חודשית: 16$,למניה בדולר אמריקאי : 950,000 $ בעזרת החישוב לעיל, תתקבל מינימום , 100 נתוניי מידע מפני ש- 16$ / 8 = 2 . 950,000$ * 100 / 1,000,000 = 95 .
• דוגמא 2 : בחודש השלישי, החשבון שלך יראה את הערכים הבאים – עמלה חודשית : 500$ ,למניה בדולר אמריקאי : 1,240,000$. בעזרת החישוב לעיל, עדיין תקבל את המינימום, 124 נתוני מידע מפני ש: 500$ / 8 = 62.5 . 1,245,000 * 100 / 1,000,000 = 124.5 מעוגל כלפי מטה ל-124 .

 

מספר הסימולים היכולים להיראות במקביל על ידיי TWS בספר העמוק של החלון נקבעים על ידיי :

סמל ייחודי אחד עבור כל 100 נתונים מורשים של מידע בשוק, יחד עם מינימום של 3 ומקסימום של 60. לדוגמא, לקוח בעל ברירת מחדל של 100 נתונים יכול לצפות במקביל בספר העמוק של החלון. לקוח אשר מתבסס על עמלות, הון עצמי או קריטריון אחר, מורשה ל – 500 נתוני מידע ומקביל לצפות בעומק הספר בחלון. דגש על המספר שישתנה מחודש לחודש אם המספר של נתוני המידע המורשים בחשבונך ישתנה.

 

"Quote Booster"

עליית הקצבה בו זמנית עם ציטוטים על ידיי רכישה חודשית של חבילת  "Quote Booster" ב-30$ לחבילה.
• כל חבילה מספקת בו זמנית 100 ציטוטים ב- Level 1 .חבילת "Quote Booster"  הם תוספת לציטוט החודשי המוקצב מכל המקורות שלך, כולל עמלות.
• חבילת "Quote Booster" זמין על שולחן העבודה ועל API .
• לאחר הרישום , ציטוטים יהיו זמינים באופן מידי , ויוצגו בפעם הבאה שתכנס למערכת.
• מידע מחבילת booster מבוטל הרישום נשאר זמין עד סוף דמי הרישום.
• הגבלה של 10 חבילות "Quote Booster" פר חשבון.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
צור קשר