כניסה לחשבון פתח חשבון

 

 

  גרף בטחונות ראשוניים\ סוף יום בטוחונות תחזוקה
מכירת פוט חשוף     אופציה על מנייה:
מחיר הפוט + מקסימום (20%X  מחיר הבסיס – הסכום מחוץ לכסף (10%*מחיר הבסיס))

אופציה על המדד:
מחיר הפוט + מקסימום (15%X  מחיר הבסיס – הסכום מחוץ לכסף (10%*מחיר הבסיס))

אופציות על מטבעות:

מחיר הפוט + מקסימום (4%X  מחיר הבסיס – הסכום מחוץ לכסף (0.75 X מחיר הבסיס))

כמו מרג'ין התחלתי.

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
צור קשר