כניסה לחשבון פתח חשבון

 

 

  גרף בטחונות ראשוניים\ סוף יום בטוחונות תחזוקה

מכירת תיבה מרווח
Long box spread
קניית קול ומכירת פוט עם אותו מחיר מימוש (הצד הקונה)

בצירוף עם קניית פוט ומכירת קול עם אותו מחיר מימוש (הצד המוכר). 

הצד הקונה גבוה יותר מהצד המוכר

אופציות אמריקאיות:
מקסימום

(מחיר קניית הקול)

+

מחיר קניית הפוט

-

מחיר מכירת הקול+מחיר מכירת הפוט)

X -102%)

, (הסטרייק של קניית הקול- הסטרייק של מכירת הקול)

אופציות אירופאיות:
קניית סטרייק הקול- סטרייק מכירת קול

כמו מרג'ין התחלתי..

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
צור קשר