כניסה לחשבון פתח חשבון
כתבי אופציה

מסחר בארה"ב בכתבי אופציה

אבטחה נגזרת שנותן בעל הזכות לרכישת נייר ערך מהמנפיק במחיר מסויים בתוך מסגרת זמן מסויימת.

כתבי אופציה ניתנים בדרך כלל בהנפקות חוב חדשה כ"מתנה" וכמכשיר המעודד את המשקיעים להשתתף בהנפקה.

הכל
Loader
מדינה פרטי השוק המרכזי מוצרים שעות פעילות
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
צור קשר