כניסה לחשבון פתח חשבון

העלאת מסמכים לפתיחת חשבון בביטריידר

במידה והתחלתם את תהליך פתיחת החשבון יש לשלוח לחברת ביטריידר מסמכים מזהים עבור אישור החשבון.

המסמכים ישמשו את הרשויות בארה"ב עבור אישור החשבון. 

המסמכים הנדרשים הם:

 • מסמך אישור זהות:
  ת.ז או דרכון בתוקף.
 • מסמך אישור כתובת מגורים:
  רישיון נהיגה בתוקף, חשבון חשמל, חשבון מים, ארנונה (עד 3 חודשים אחורה)

ביטריידר הינה מורשית מטעם אינטראקטיב ברוקרס בכל הקשור לתרגום המסמכים ותקינותם.

 

את המסמכים יש לשלוח ל:  info@betrader.co.il


עוד צעד אחד לעבר המסחר עצמאי בארה"ב אצל הברוקר הגדול אינטראקטיב ברוקרס

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
צור קשר